Rozwiązania dla budynków.

Przepięcia – niedoceniane ryzykoPrzepięcia są często niedocenianym ryzykiem. Te impulsy napięcia (przejściowe), które trwają tylko ułamek sekundy, są spowodowane bezpośrednimi, bliskimi i zdalnymi uderzeniami piorunów lub operacjami przełączania zakładu energetycznego.Bezpośrednie i pobliskie uderzenia pioruna Bezpośrednie lub pobliskie uderzenia pioruna to uderzenia pioruna w budynek, w jego pobliżu lub w linie dochodzące do budynku (np. sieć niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne i danych). Amplituda i zawartość energii powstałych prądów impulsowych i napięć impulsowych, a także związane z nimi pole elektromagnetyczne (LEMP) znacznie zagrażają chronionemu systemowi. Prąd piorunowy powstały w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w budynek powoduje wzrost potencjału o kilka 100 000 woltów we wszystkich uziemionych urządzeniach. Przepięcia powstają na skutek spadku napięcia przy konwencjonalnej impedancji uziemienia i wynikającego z tego wzrostu potencjału budynku względem otoczenia. Jest to największe obciążenie instalacji elektrycznych w budynkach. Oprócz spadku napięcia przy konwencjonalnej impedancji uziemienia, w instalacji elektrycznej budynku oraz w podłączonych instalacjach i urządzeniach występują przepięcia, spowodowane indukcyjnym działaniem piorunowego pola elektromagnetycznego. Energia tych indukowanych przepięć i wynikających z nich prądów udarowych jest niższa niż w przypadku bezpośredniego prądu udarowego piorunowego. Zdalne uderzenia pioruna Zdalne uderzenia pioruna are lightning strikes far away from the object to be protected, in the medium-voltage overhead line network or in its close proximity as well as cloud-to-cloud discharge. Operacje przełączania Operacje przełączania of power utilities cause surges (SEMP - Switching Electromagnetic Pulse) of some 1,000 volts in electrical systems. They occur, for example, when inductive loads (e.g. transformers, reactors, motors) are switched off, arcs are ignited or fuses trip. If power supply and data lines are installed in parallel, sensitive systems may be interfered with or destroyed. Ochrona zasilania i systemów danych Niszczące stany nieustalone w budynkach mieszkalnych, biurowych, administracyjnych i zakładach przemysłowych mogą wystąpić np. w systemie zasilania, systemie informatycznym i telefonicznym, systemach sterowania urządzeniami produkcyjnymi za pośrednictwem magistrali polowej oraz sterownikach systemów klimatyzacji czy oświetlenia . Te wrażliwe systemy można chronić jedynie za pomocą kompleksowej koncepcji ochrony. W tym kontekście niezwykle istotne jest skoordynowane stosowanie urządzeń przeciwprzepięciowych (ograniczników przepięciowych i przeciwprzepięciowych). Zadaniem ograniczników prądu piorunowego jest odprowadzanie dużych energii bez zniszczenia. Instaluje się je jak najbliżej miejsca wejścia instalacji elektrycznej do budynku. Ograniczniki przepięć z kolei chronią urządzenia końcowe. Instaluje się je jak najbliżej chronionego sprzętu. Dzięki rodzinie produktów Red/Line do systemów zasilania i rodzinie produktów Yellow/Line do systemów danych, THOR oferuje zharmonizowane urządzenia przeciwprzepięciowe. Oferta modułowa umożliwia zoptymalizowaną pod względem kosztów realizację koncepcji ochrony dla wszystkich typów budynków i rozmiarów instalacji.

Czas publikacji: Jan-22-2021